Termeni și condiții

Reguli generale

Orice persoană fizică sau juridică (denumită în continuare Client) poate accesa site-ul vinylradio.ro (denumit în continuare site-ul), pentru navigarea pe site si pentru orice altă activitate efectuată pe site, doar cu respectarea acestor Termeni și condiții.

Site-ul nu va fi utilizat pentru postarea materialelor ce conțin mesaje defăimătoare, obscene, indecente, amenințătoare sau de instigare la violență, ură de rasă sau alte asemenea acte. Ne rezervăm dreptul de a șterge orice postare cu un asemenea conținut, cât și postări cu un limbaj nepotrivit sau care ar putea aduce vreun prejudiciu nouă, clienților și vizitatorilor noștri.

În această lumină, Site-ul poate fi folosit doar pentru navigare, eventual cumpărarea și vizionarea unor produse sau servicii, înscrierea la evenimente și/sau pentru recomandarea produselor și evenimentelor noastre. Ne rezervăm dreptul de a folosi în scopuri de promovare, portofoliu și nu numai, orice comentariu scris de membrii înregistrați sau de vizitatorii Site-ului.

Utilizarea continuă și neîntreruptă a Site-ului nu este garantată. Este posibil să apară erori, viruși sau alte manifestări nedorite pe Site sau pe serverele de găzduire. Astfel, vom lua măsuri pentru eliminarea acestora cât mai repede posibil. Accesul la operarea Site-ului este total interzis, indiferent de motiv sau de rezultat. De aceea, vom înceta sau restricționa accesul oricărei persoane, oricând și fără răspundere, în cazul în care acești Termeni și condiții nu vor fi respectați. Deasemenea, va avea același efect constatarea unor raporturi ineficiente între părți prin intermediul acestui Site.

Proprietate intelectuală

Conținutul prezentului site, inclusiv, dar fără a se limita la logo, reprezentări stilizate, simboluri, imagini, fotografii, conținut texte și altele asemenea, precum și întreg conținutul informațiilor cuprinse în prezentarea produselor, emisiuni de radio, articole și a altor programe online prezentate sau comercializate prin intermediul site-ului sunt proprietatea exclusivă a vinylradio.ro.

Este interzisa copierea, distribuirea, publicarea, modificarea, completarea, utilizarea, expunerea, includerea, legarea, transmiterea, îndepărtarea însemnelor, fotografiilor, imaginilor, bucăților de text, afișarea, vinderea, etc, a conținutului, datelor, informațiilor, fotografiilor sau altor informații găsite pe site sau in produsele/programele la care cumpărați sau aveți accesul prin intermediul site-ului, fără permisiunea expresă acordată în scris de către vinylradio.ro.

Nu este permis să transmiteți în favoarea unei terțe persoane datele de acces la produse și/sau la alte programe online comercializate prin intermediul site-ului.

Niciun Client nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreu drept de proprietate intelectuală/industrială asupra produselor și/sau serviciilor comandate de pe site. Niciun client nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

Prelucrarea datelor cu caracetr personal

vinylradio.ro respectă dispozițiile Legii nr. 129/2018, pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal. Scopul pentru care solicităm Clientului furnizarea de date personale este acela de a: confirma Comanda, informa Clienții privind stadiul Comenzii, oferirea de răspunsuri la reclamațiile plasate, evaluarea bunurilor și serviciilor oferite, activități comerciale, de promovare a bunurilor și serviciilor, de marketing, publicitate, de dezvoltare, de cercetare de piață, statistică, monitorizare a vânzărilor, administrative, de media și altele asemenea.

Prin acceptarea acestor Termeni și condiții, Clientul declară că este de acord ca datele sale personale să fie incluse în baza noastră de date și își dă în mod expres acordul ca datele sale personale furnizate să fie stocate, utilizate și prelucrate nelimitat de către vinylradio.ro.

Pe baza unei cereri scrise semnate și expediate către vinylradio.ro (formularul de contact), vă puteți exercita în mod gratuit dreptul la o solicitare pe an privind confirmarea faptului că datele personale sunt sau nu prelucrate. De asemenea, puteți solicita în scris, la aceeași adresă: rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale, transformarea în date anonime a adatelor a căror prelucrare nu este conformă cu dispozițiile legale.

Forța majoră

Nici una dintre părțile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/și de executarea în mod necorespunzător – total sau parțial – a oricărei obligații care îi revine în baza prezentului contract, daca neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forța majoră, așa cum este definită de lege, din motive independente de părți.

Partea care invocă forța majoră este obligată să notifice celeilalte părți, în termen de 5 (cinci) zile, producerea evenimentului și să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecințelor lui.

Legea aplicabilă

Contractul va fi guvernat și interpretat în conformitate cu legea română. Orice neînțelege intervenită între proprietarul site-ului și Client în legătură cu raporturile decurgând din utilizarea site-ului urmează să fie rezolvate pe cale amiabilă, iar în caz de eșec, să fie supuse instanțelor competente din Bucuresti.

Dispoziții finale

Acest site este deținut de către vinylradio.ro, care vă oferă dreptul de a accesa și utiliza site-ul sub rezerva acceptării de către dumneavoastră a acestor Termeni și condiții. Accesând și utilizând site-ul vă oferiti automat și neechivoc acordul pentru respectarea Termenilor și Condițiilor de pe site.

vinylradio.ro are dreptul de a modifica Termenii și condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site, iar Clientul are obligația de a citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesează site-ul. Clientul are obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe site și nu poate pretinde și nu se poate apăra cu necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau efectuarii unei comenzi pe site ori în cazul înscrierii la un eveniment.

Promoțiile oferite de către vinylradio.ro sunt anunțate pe site. Promoțiile își încep valabilitatea în momentul activării acestora pe site și își încetează valabilitatea din momentul inactivării acestora pe site. Promoțiile nu se cumulează între ele sau cu alte reduceri și sunt valabile numai în limita stocului, dacă pe site nu se specifică altfel.

Acesti Termeni și Condiții se completează cu diverse aspecte speciale cuprinse la descrierea produselor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și Condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

Comments are closed.